10 nguyên tắc xây dựng thành công Thương Hiệu Tập Đoàn (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 211 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/08/2008
  • Bình luận:
Vote100
554
QA code 10 nguyên tắc xây dựng thành công Thương Hiệu Tập Đoàn (Tiếng Việt)

Xây dựng thương hiệu là công cụ hữu ích cho việc tái tổ chức chiến lược tập đoàn và đảm bảo rằng tập đoàn dù lớn hay nhỏ đang đầu tư thích đáng vào những nguồn lực chưa khai phá bên trong tập đoàn. Một nhà quản lí giỏi và những nhân viên tận tình luôn luôn tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động và trở thành những đại sứ cải cách cho tập đoàn được hậu thuẫn bởi một chiến lược xây dựng thương hiệu tập đoàn rõ rệt.