101 thủ thuật Registry

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 1.34 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/01/2008
  • Bình luận:
Vote107
5088
QA code 101 thủ thuật Registry

Thủ thuật sử dụng máy tính

Phần I:  Các thủ thuật liên quan đến hiệu năng
Phần II:  Các thủ thuật liên quan đến mạng và Internet
Phần III: Các thủ thuật sữa chữa
Phần IV: Các thủ thuật liên quan đến khởi động và Shutdown
Phần V: Các thủ thuật liên quan đến màn hình Desktop, thanh công cụ và Windows Explorer
Phần VI: Các thủ thuật khác

Tìm thêm: 101, thủ, thuật, Registry,