15 bài Tạo Actions trong Photoshop (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
4410
QA code 15 bài Tạo Actions trong Photoshop (Tiếng Việt)

Tiếp tục một ebook hữu ích khác cho những bạn ham thích tìm hiểu về Photoshop

Mục lục:

1. ACTIONS TRONG PHOTOSHOP.

2. GHI ACTIONS.

3. ÁP DỤNG ACTIONS.

4. TÙY CHỌN TOOLS ACTIONS.

5. SỬ DỤNG BATCH.

6. SỬ DỤNG DROPLET.

7. SỬ DỤNG PDF MULTI PAGE.

8. SLIDE SHOW PDF.

9. XÉN VÀ LÀM THẲNG ẢNH.

10. GIẢM KÍCH THƯỚC ẢNH.

11. CONTACT SHEET II & FIT IMAGE.

12. ẢNH ĐÓNG GÓI PICTURE PACKAGE.

13. WEB PHOTO GALLERY.

14. ẢNH TOÀN CẢNH PHOTOMERGE.

15. CÁC PHÍM TẮT KEYBOARDS.