26 kỹ năng cần thiết thời WTO (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 11.5 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/08/2008
  • Bình luận:
Vote101
1032
QA code 26 kỹ năng cần thiết thời WTO (Tiếng Việt)

Việt Nam đã gia nhập tổ chức quốc tế WTO. Các kỹ năng sống và làm việc cũng phải đổi mới theo, thay vì những kỹ năng cũ bạn cần luyện tập thêm các kỹ năng mềm khác.

Ebook gồm các phần:
01.Kỹ năng quản lý thời gian

02.Kỹ năng quản lý sự thay đổi

03.Kỹ năng lập kế hoạch

04.Kỹ năng kiểm tra

05.Kỹ năng huấn luyện

06.Kỹ năng giao tiếp

07.Kỹ năng quản lý theo quá trình

08.Kỹ năng quản lý theo mục tiêu

09.Kỹ năng quản lý hồ sơ

10.Kỹ năng tuyển dụng

11.Kỹ năng làm việc nhóm

12.Kỹ năng quyết định

13.Kỹ năng đánh giá công việc

14.Kỹ năng động viên nhân viên

15.Kỹ năng điều hành

16.Kỹ năng quản lý xung đột

17.Kỹ năng giao việc

18.Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

19.Kỹ năng thuyết phục

20.Kỹ năng xây dựng và thực hiện

21.Kỹ năng quản trị chiến lược

22.Kỹ năng tổ chức công việc

23.Kỹ năng quản trị thông tin

24.Kỹ năng đàm phán

25.Kỹ năng thuyết trình

26.Nghệ thuật ra quyết định