A Practical Guide to Security Engineering and Information Assurance

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/12/2008
  • Bình luận:
Vote
562
QA code A Practical Guide to Security Engineering and Information Assurance

Hiện nay thông tin được coi là một mặt hàng mới vô cùng quan trọng. Ebook này cung cấp cho bạn kỹ thuật tiếp cận thông tin để bảo mật thông tin (IA). Cuốn sách sẽ cho bạn thấy rằng có nhiều cách để bảo mật thông tin hơn là chỉ tập trung vào việc sử dụng tường lửa, mã hóa hay các công cụ bảo vệ.