A Soul's journey - Hành trình một linh hồn (Tiếng Việt + Anh)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 734 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Peter Richelieu
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/10/2011
  • Bình luận:
Vote102
894
QA code A Soul's journey - Hành trình một linh hồn (Tiếng Việt + Anh)

Trong những sách viết đời sống trên cõi trung giới (The Astral plane), tác phẩm A Soul’s journey của Peter Richelieu có một giá trị đặc biệt. Ấn bản thứ nhất của sách mang tên “From the Turret”, phát hành năm 1953. Sau đó sách đổi tên và những ấn bản mới về sau có tựa là “A Soul's Journey”, và có thay đổi chút ít về nội dung so với ấn bản năm 1953.

 

Dịch giả Thanh Thiên với phong cách dịch trôi chảy tự nhiên đã dịch tác phẩm trên sang tiếng Việt với tựa đề “Hành trình một Linh hồn”. Tác phẩm có tính cách độc đáo ở chỗ mô tả sinh hoạt và đời sống trên cõi trung giới với cái nhìn của một người bình thường đang sống ở thế gian, lồng vào đó là những triết thuyết về tâm linh, nhân quả, luân hồi, đời sống của thế giới thiên thần. Sách đọc rất hấp dẫn, lôi cuốn. Trước đó trong hội Theosophia có Ông Leadbeater có viết sách về cõi trung giới trong quyển The Astral Plane (chưa được dịch sang tiếng Việt) với cái nhìn của một nhà nghiên cứu khoa học.

 

Đây là những quyển sách quí, khi đọc kỹ sẽ cho ta hiểu biết rất giá trị về con người, các luật trời chi phối cuộc sống như Luật Luân Hồi, Luật Nhận Quả, và diễn trình cùng cơ chế của cuộc tiến hóa. Hiểu biết ấy giúp chúng ta thấy ý nghĩa cuộc đời và sống vui vẻ, bình an, và nhất là hữu ích hơn cho mình cũng như cho người, góp phần trợ giúp cơ tiến hóa.