ASP.NET Web Developer`s Guide

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.98 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/03/2008
  • Bình luận:
Vote101
1059
QA code ASP.NET Web Developer`s Guide
Với sự ra của ASP.NET chúng ta thấy sự chuyển đổi từ những bản cripting truyền thống đến khởi đầu của lập trình trực tuyến với đầy đủ chức năng cần thiết. VBScript không phải là sự lựa chọn duy nhất nữa, người lập trình có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của VB lẫn C ẩn bên trong ASP.NET
Không thể phủ nhận sự chấp nhận rộng dãi của cộng đồng developer đối với .NET. Nó đã chứng minh được mình là một bộ khung được thiết kế tốt, với ý tưởng vững chắc trong việc định hướng sự thay đổi của thế giới lập trình.
"ASP.NET Web Developer’s Guide" sẽ giúp chúng ta thấy sự bắt đầu của ASP và cách nó thuyết phục giới lập trình viên từ đó. Những kiến trúc của .NET đã giải quyết được các vấn đề tồn tại trong lập trình như thế nào!
Tìm thêm: ASP.NET, Web, Developer`s, Guide,