All MATLAB Books Collection - Tuyển tập các sách matlab hay

  • Bản quyền: free
  • Kích thước: 726.53 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 04/10/2013
  • Bình luận:
Vote101
308
QA code All MATLAB Books Collection

http://www.fshare.vn/file/TWJ19GZWNT

Matlab có nhiểu ứng dụng trong kĩ thuật tính toán cũng như trong mô phỏng. Tuy vậy tài liều về nó tương đối ít nên mình xin đóng góp một vài quyển cho các bạn. Đặc biệt là các bạn học về viển thông.

image