An toàn và bảo mật thông tin (Tiếng Việt)

 • Bản quyền: Freeware
 • Kích thước: 868 KB
 • Yêu cầu: Windows All
 • Nhà phát hành: Hà Thị Thanh - Nguyễn Văn Tảo
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 28/03/2012
 • Bình luận:
Vote102
1195
QA code An toàn và bảo mật thông tin (Tiếng Việt)

Tài liệu ngắn gọn và đầy đủ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về bảo mật thông tin

 

Mục lục:

 • Chương 1: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin 
 • Chương 2: Các phương pháp mã hóa cổ điển 
 • Chương 3: Chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard) 
 • Chương 4: Mật mã công khai 
 • Chương 5: Các sơ đồ chữ kí số