Autocad 2013 customization techniques workshop

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 305 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/09/2012
  • Bình luận:
Vote
424
QA code Autocad 2013 customization techniques workshop
Qua video hướng dẫn này các bạn sẽ nắm bắt tốt hơn Autocard. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ học thêm các làm việc với các đoạn mã action, scripts nâng cao.