Bài tập MS Access (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Trường đại học BC Marketing
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/08/2008
  • Bình luận:
Vote105
4586
QA code Bài tập MS Access (Tiếng Việt)

MS Access nằm trong gói phần mềm văn phòng của MS Office với tính năng mạnh mẽ giúp người dùng quản lí dữ liệu dễ dàng.  Giáo trình này sẽ đưa ra một số bài mẫu, cách tạo các bảng dữ liệu hợp lí nhất....Thông qua đó các bạn có thể tự thực hành và nâng cao khả năng sử dụng chương trình.

Tìm thêm: Bài, tập, MS, Access, (Tiếng, Việt),