Bài tập chứng khoán - 100 câu hỏi trắc nghiệm (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 128 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/10/2008
  • Bình luận:
Vote101
1244
QA code Bài tập chứng khoán - 100 câu hỏi trắc nghiệm (Tiếng Việt)
Nếu có một nhà đầu tư dang tìm kiếm cơ hội đầu tư một khoản vốn lớn vào lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư này sẵn sàng chấp nhận rủi ro với mục tiêu gia tăng quy mô vốn trong tương lai. Vậy nhà đầu tư này nên lựa chọn loại chứng khoán nào.

Tất cả những câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc xung quanh cổ phiếu, chứng khoán đều có trong ebook này. Hẳn sẽ rất hữu ích với những bạn đã và đang làm quen với thị trường cổ phiếu.