Bài tập lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 24 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Nguyễn Minh Quý
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/08/2010
  • Bình luận:
Vote103
3391
QA code Bài tập lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiếng Việt)

Đây là một ebook khá hay và dễ hiểu, có các ví dụ kèm theo rất cụ thể được biên soạn bởi thầy Nguyễn Minh Quý - Bộ môn công nghệ phần mềm - Khoa công nghệ thông tin.

 

CHƯƠNG I
TÌM BAO ĐÓNG CỦA TẬP THUỘC TÍNH
1. Định nghĩa bao đóng
2. Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính
Thuật toán 1
Bài tập áp dụng:

CHƯƠNG II
TÌM PHỦ TỐI THIỂU CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM
Định nghĩa phụ thuộc hàm dư thừa:
Định nghĩa phủ tương đương
Định nghĩa phủ tối thiểu
Phương pháp tìm phủ tối thiểu
Định nghĩa phụ thuộc hàm dư thừa
Bài tập áp dụng

CHƯƠNG III
TÌM KHOÁ TỐI THIỂU CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ
1. Định nghĩa khoá tối thiểu
2. Phát biểu bài toán tìm khoá tối thiểu
Bài tập áp dụng