Bản chất và phạm vi của Logic (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 279 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 15/11/2010
  • Bình luận:
Vote
1434
QA code Bản chất và phạm vi của Logic (Tiếng Việt)

Ebook tập trung các bài phân tích về ngôn ngữ. Cụ thể là về logic, phê bình, ngụy biện...