Bảo quản thực phẩm (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 878 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/12/2008
  • Bình luận:
Vote105
786
QA code Bảo quản thực phẩm (Tiếng Việt)

Lương thực và thực phẩm là vấn đề quan trọng số một của loài người. Do đó tìm cách nâng cao sản lượng cây trồng và sản xuất ra nhiều thực phẩm là yêu cầu vô cùng cấp bách. Tuy nhiên, phát triển đã khó - giữ được lại càng khó hơn. Vấn đề bảo quản thực phẩm luôn cần chú trọng nếu không muốn tụt giảm sản lượng.