Bí Mật Về Gia Cát Lượng Khổng Minh (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Nguyễn Đức Dũng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/08/2008
  • Bình luận:
Vote103
2538
QA code Bí Mật Về Gia Cát Lượng Khổng Minh (Tiếng Việt)

Khổng Minh là một nhân vật rất quen thuộc với độc giả Việt. Với nhiều người ông là một người đầy mưu lược, thông hiểu đạo lý...Tuy nhiên, hiện nay ở Trung Quốc, dư luận có nhiều lý giải mới về Khổng Minh. Điều đó có thể do các giá trị cũ thay đổi, hoặc vì một lý do nào khác.

Bạn hãy tự mình đọc và cảm nhận điều đó.