Bí mật mộ Tần Thủy Hoàng (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 456 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Hồng Lĩnh Sơn
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/09/2010
  • Bình luận:
Vote
1952
QA code Bí mật mộ Tần Thủy Hoàng (Tiếng Việt)

Tần Thủy Hoàng sau khi gom thâu lục quốc, diệt nhà Châu lên ngôi Hoàng đế, lập nên một công nghiệp chưa từng có, chưa từng thực hiện được ở các triều Đại vương, Bá tước. Đó là các thời Tam Hoàng, Ngũ Đế thời Xuân Thu thời Chiến Quốc.

Cơ nghiệp của người họ Triệu này đã xây dựng trên xương, nước mắt và vô số tài sản và sinh mạng của nhân dân Trung Hoa thời đó.

Tần Thủy Hoàng tên thật là Triệu Chính, lấy họ mẹ là ái thiếp của Lã Bất Vi, là Triệu Cơ. Một người đàn bà tài sắc vẹn toàn. Lã Bất Vi là cha ruột của Tần Thủy Hoàng, có tài vương tá, có chí phi thường, tuy là một lái buôn giàu có nhưng từng cầm quân và chiến thắng cường địch.

Lã Bất Vi khi biết Triệu Cơ đã có mang, bèn bầy mưu hiến kế cho Dị Nhân.

Sau này Dị Nhân lên ngôi, Triệu Cơ sinh ta Triệu Chính nối cơ nghiệp nhà Tần.

Được Lý Tư một tướng quân mưu lược, Tần Thủy Hoàng thực hiện sự thống nhất và thay đổi toàn bộ cơ chế nước Tàu. Tần Thủy Hoàng cai trị dân dưới một nền tảng pháp trị khắc nghiệt của Lý Tư, gom tất cả vũ khí và kho báu của thiên hạ về kho của nhà Tần, bắt tất cả gái đẹp của lục quốc về Hàm Dương. Xử “Thiếu” bọn tù phạm 70 vạn người về xây lăng mộ ở núi Ly Sơn và cung A Phòng chứa đựng kho tàng, chôn sống cung tần mỹ nữ và tất cả đoàn người xây lăng mộ để giữ bí mật.

So với việc xây Vạn Lý Trường Thành thì đây là một công trình lớn trong hàng ngàn công trình khác của nhà bạo chúa nổi tiếng này.