Biết Người (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 559 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Philippe Girardet
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/10/2012
  • Bình luận:
Vote102
1849
QA code Biết Người (Tiếng Việt)

Tâm lý học là một khoa học người ta thường nhắc nhở đến nhiều nhất, song cũng là một môn khoa học mà ít người hiểu nó nhất, lại càng ít người biết áp dụng một cách hữu ích trong đời sống thực tiễn. 

Tìm thêm: sách tâm lý, free ebook, ,