C# Tiếng Việt

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/03/2008
  • Bình luận:
Vote101
1403
QA code C# Tiếng Việt
Cuốn sách giúp bạn hiểu về toàn bộ các khái niệm liên quan đến ngôn ngữ C#. Sách được viết bằng tiếng việt rất dễ hiểu, phù hợp với những người mới làm quen với C#. Trong sách bao gồm ví dụ minh họa dễ hiểu chắc chắn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các bạn trong việc học.
Tìm thêm: C#, Tiếng, Việt,