CCNA Lab Guide - Tài liệu quản trị mạng (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: VNExperts
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/04/2011
  • Bình luận:
Vote110
6229
QA code CCNA Lab Guide - Tài liệu quản trị mạng (Tiếng Việt)

hoặc

http://mega.1280.com/file/3WQLBCWV/

Pass: tech24.vn

---
Backup theo yêu cầu
Đây là tài liệu CCNA được dịch sang tiếng Việt bản mới nhất. Rất phù hợp với những bạn đang theo học chuyên ngành quản trị mạng. Đây là một trong những cuốn ebook khá đầy đủ và chi tiết, bên cạnh đó kèm theo những hình minh họa giúp người đọc dễ hiểu.

Mục lục:
     
Phần I    Giới thiệu về các thiết bị Cisco  
Chương 1    Các loại cáp và các loại kết nối  
Chương 2    Giao diện Command-Line Interface   
Phần II    Cấu hình Cisco Router   
Chương 3    Cấu hình một Cisco Router  
Phần III    Định tuyến   
Chương 4    Giao thức định tuyến tĩnh  
Chương 5    Giao thức định tuyến RIP   
Chương 6    Giao thức định tuyến EIGRP   
Chương 7    OSPF đơn vùng   
Phần IV    Chuyển Mạch (Switching)   
Chương 8    Cấu hình một Switch   
Chương 9    VLAN   
Chương 10    VTP và Inter-Vlan Routing   
Chương 11    STP và EtherChannel   
Phần V    Mở rộng mạng LAN   
Chương 12    Triển khai một Wireless LAN   
Phần VI    Quản trị mạng và xử lý lỗi   
Chương 13    Dự phòng và khôi phục phần mềm Cisco IOS và các file cấu hình   
Chương 14    Các bước khôi phục Mật khẩu và Configuration Register   
Chương 15    Giao thức CDP   
Chương 16    Telnet và SSH   
Chương 17    Các câu lệnh Ping và Traceroute   
Chương 18    SNMP và Syslog   
Chương 19    Cơ bản xử lý lỗi   
Phần VII    Quản lý các dịch vụ IP   
Chương 20    Network Address Translation (NAT)   
Chương 21    DHCP   
Chương 22    Ipv6   
Phần VIII    WAN   
Chương 23    HDLC và PPP   
Chương 24    Frame Relay   
Phần IX    Bảo mật mạng   
Chương 25    Access Control List (ACL)