CD Giáo trình 3D Studio Max (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 220 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: SSDG
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/08/2011
  • Bình luận:
Vote103
1384
QA code CD Giáo trình 3D Studio Max (Tiếng Việt)

Giáo trình gồm 13 Chương với 50 bài học và 30 bài tập có Video minh họa. Bản quyền thuộc về SSDG – Nhóm Phát Triển Phần Mềm Sinh Viên Học Sinh. Nếu có điều kiện, bạn hãy mua phần mềm có bản quyền.

 
Chương 1: Tổng quan về 3D Studio Max
Chương 2: Các thiết lập chương trình
Chương 3: Các thao tác chương trình
Chương 4: Các lệnh vẽ hiệu chỉnh 2D và các lệnh vẽ 3D nguyên sinh
Chương 5: Dựng mô hình cơ bản và nâng cao
Chương 6: Các phép biến đổi
Chương 7: Chất liệu – Material Editor
Chương 8: Ánh sáng Light và Camera
Chương 9: Hoạt hình
Chương 10: Kết xuất tập tin
Chương 11: Bài tập cơ bản
Chương 12: Bài tập nâng cao
Chương 13: Thuật ngữ trong 3D Studio Max
Chương 14: Ôn tập và kiểm tra kiến thức