Các chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản (Việt - Anh)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: VITEC
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/11/2008
  • Bình luận:
Vote103
1906
QA code Các chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản (Việt - Anh)

Bộ sách gồm các tài liệu giúp bạn nắm được những kiến thức về CNTT Nhật Bản. Bên cạnh đó là các ebook về chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT nhiều lĩnh vực

 

- Khung kiến thức chung về CNTT của Nhật Bản
- Khung kiến thức chung về CNTT
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Quản trị Hệ thống của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Quản trị Bảo mật Hệ thống Thông tin của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Quản lý Dự án của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Phân tích Hệ thống của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Hệ thống Nhúng của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Hệ thống Mạng của Nhật Bản
- Chuẩn kỹ năng kỹ sư Hệ thống Ứng dụng của Nhật Bản

Tìm thêm: Các, chuẩn, kỹ, , CNTT, Nhật, Bản, (Việt, -, Anh),