Các đối tượng trong Excel

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 817 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/10/2008
  • Bình luận:
Vote102
2549
QA code Các đối tượng trong Excel
Microsoft Excel 2000, 2003 có các công cụ toán học rất mạnh để giải các bài toán tối ưu và thống kê toán học. Excel có thể giải được các loại bài toán tối ưu: bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, các biến có thể có ràng buộc hai phía, ràng buộc cũng có thể viết ở dạng hai phía ...

Tìm thêm: Các, đối, tượng, trong, Excel, ,