Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 62.7 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Đặng Văn Hanh
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/08/2011
  • Bình luận:
Vote103
1557
QA code Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin

Việc phát triển mạnh Internet kéo theo nhu cầu chuyển thông tin, tài liệu. Tuy tiện lợi nhưng tội phạm CNTT có thể lợi dụng để ăn cắp dữ liệu. Việc mã hóa dữ liệu là điều cần thiết. Các vấn đề chính trong cuốn ebook này:

- Cơ sở toán học

- Mật mã

- Hệ mã hóa RSA

- Mô hình Client/Server

- Xây dựng hàm thư viện