Các tình huống giao tiếp trong kinh doanh du lịch (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 63 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/08/2011
  • Bình luận:
Vote101
1023
QA code Các tình huống giao tiếp trong kinh doanh du lịch (Tiếng Việt)

 Ebook mang tới bạn các kinh nghiệm hữu ích để xử lý tình huống trong kinh doanh du lịch.