Cấp nguồn qua cáp Ethernet (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 67 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Sưu tầm trên mạng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/10/2008
  • Bình luận:
Vote101
1916
QA code Cấp nguồn qua cáp Ethernet (Tiếng Việt)
Giao thức TCP/IP trên nền Ethernet hết sức thông dụng trên thị trường truyền thông hiện nay. Sự thành công của các công nghệ trên nền Ethernet một phần là do sự hợp tác rất tích cực trong quá trình phát triển các chuẩn chung. Sự thành công này cũng sẽ tạo ra những sức mạnh mới trên những cơ sở hạ tầng sẵn có như hệ thống cáp, kiến trúc mạng, khuôn dạng gói tin và các trình điều khiển vốn đã được cài đặt trong các mạng Ethernet hiện có.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Ethernet.