CheatBook-DataBase 2009 v1.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 44.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: CheatBook
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/02/2009
  • Bình luận:
Vote101
1024
QA code CheatBook-DataBase 2009 v1.0
http://www.mediafire.com/?jw2p3tmwjxz
pass: tech24.vn

CheatBook-DataBase 2009 với rất nhiều mã "cheats" Game dành cho nhiều hệ như : PC, Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, Xbox, XBox 360, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Wii, Sony PSP.

 

Các đặc điểm trong phiên bản này:

- Thêm các cheats riêng của bạn một cách dễ dàng
- Chỉnh sửa các cheats dễ dàng
- Có thể lưu trữ files và ảnh
- Dễ quan sát
- Cheats cho PC và 17 hệ console khác
- Quản lí link
- history log
- News và Updates
- Có thể nhập cơ sở dữ liệu cũ
- Các skin để thay đổi

 

(Theo blog của Army)
 

 

Tìm thêm: CheatBook-DataBase, 2009, v1.0,