Công nghệ chế tạo máy I (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 7.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Đại học Đà Nẵng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/11/2009
  • Bình luận:
Vote103
2834
QA code Công nghệ chế tạo máy I (Tiếng Việt)

Ngành chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các thiết bị, công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cho các ngành này phát triển mạnh hơn. Vì vậy việc phát triển KH - KT trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các phương pháp chế tạo, tổ chức và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Tìm thêm: Công, nghệ, chế, tạo, máy, I, (Tiếng, Việt),