Công nghệ phần mềm (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/11/2008
  • Bình luận:
Vote101
2488
QA code Công nghệ phần mềm (Tiếng Việt)

Đây là ebook công nghệ phần mềm do giảng viên Nguyễn Thanh Bình Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng biên soạn .


Nội dung ebook bao gồm :
Chương 1 : Giới thiệu công nghệ phần mềm
Chương 2 : Các mô hình phát triển phần mềm
Chương 3 : Phân tích và đặc tả yêu cầu
Chương 4 : Các kỹ thuật đặc tả
Chương 5 : Thiết kế
Chương 6 : Lập trình và ngôn ngữ lập trình
Chương 7 : Kiểm thử
Chương 8 : Quản lý dự án phần mềm