Cùng luyện võ (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.6 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Sưu tầm trên mạng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/09/2008
  • Bình luận:
Vote103
2143
QA code Cùng luyện võ (Tiếng Việt)
Rừng văn, biển võ. Người có chí đến mấy học hết trăm năm chưa gọi là cùng. Một vị Thiền Sư nói với các môn đệ rằng: "Về võ học, học ít biết ít, học nhiều biết nhiều, vô cùng vô tận". Xem thế quả kiến văn của ông vượt hẳn nhiều vị võ sư đồng đạo hiện thời.

Bộ sưu tầm này bao gồm các ebook:
- Khinh công và chân khí
- Chân khí vận hành pháp
- Tự luyện Thiết Sa Chưởng
- Tự luyện nội công Thiếu lâm Tự
Tìm thêm: Cùng, luyện, , (Tiếng, Việt),