'Đại Học' – Cuốn sách mở đầu của bộ tứ thư (Tiếng Việt)

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 44.5 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/10/2009
  • Bình luận:
Vote102
1949
QA code 'Đại Học' – Cuốn sách mở đầu của bộ tứ thư (Tiếng Việt)
http://www.mediafire.com/?deomqmamdmc
pass: tech24.vn

Chú ý: ebook định dạng PRC, các bạn sang mục Phần mềm đọc của ebook để tìm chương trình Mobile Pocket Reader.

Đại học vốn là một thiên trong sách Lễ kí. Chu Hi thời Nam Tống đem Đại học, ghép với Luận ngữ, Mạnh Tử và Trung Dung lại gọi là Tứ thư (bốn cuốn sách lớn).

Từ đó Đại học chính thức trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của Nho gia. Hơn nữa, nó còn được coi là cái cửa bắt đầu đi vào học đạo Nho. Chu Tử đã từng viết: “Tôi muốn người ta đọc Đại học trước để định khuôn thước, sau đọc Luận ngữ để định căn bản; tiếp đọc Mạnh Tử để thấy sự phát triển; sau đọc Trung Dung để tìm chỗ vi diệu của cổ nhân”.

Tài liệu này là bản giới thiệu và dịch chú của Phan Văn Các, in trong “Ngữ văn Hán Nôm”, tập I, Tứ thư, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, trang 23-76. Trong sách có cả phần chữ Hán, nhưng do có khó khăn trong việc gõ và chuyển thể chữ Hán sang định dạng PRC của bản thân, cho nên trong tài liệu này tôi tạm lược bỏ. Bạn nào có điều kiện xin hãy chuyển cả phần chữ Hán góp phần làm cho tài liệu đầy đủ và chính xác hơn.

 

(Nguồn: Sưu tầm)