Đại cương về ung thư - Sách y học

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 3.3 MB
  • Yêu cầu: Windows
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 16/10/2013
  • Bình luận:
Vote101
349
QA code Đại cương về ung thư

Link download Đại cương về ung thư http://f1.tuviviet.net/cf/files/ung_thu_Download123.vn.zip

Đại cương về ung thư gồm các chương sau: Chương I Đại cương về ung thư, Chương II Dịch tễ học ung thư, Chương III Cơ chế bệnh sinh & quá trình tiến triển tự nhiên của bệnh ung thư.

 

Đại cương về ung thư

 

Tác giả : Phùng Phướng, Nguyễn Văn Cầu, Nguyễn Trần Thúc Huân đã nghiên cứu và đưa ra các khái niệm cơ bản về ung thư, và đã xuất bản ra cuốn Đại cương về ung thư

Cuốn Đại cương về ung thư bao gồm các chương sau:

Chương I Đại cương về ung thư
Chương II Dịch tễ học ung thư
Chương III Cơ chế bệnh sinh & quá trình tiến triển tự nhiên của bệnh ung thư

Chương IV Nguyên nhân ung thư
chương V Dự phòng ung thư
Chương VI Thăm khám khối u
chương VII Chẩn đoán bệnh ung thư
chương VIII Chất chỉ điểm ung thư
Chương IX Điều trị phẩu thuật bệnh ung thư
Chương X Điều trị tia xạ bệnh ung thư
Chương XI Hoá trị ung thư
Chương XII Điều trị giảm đau trong ung thư
Chương XIII Điều trị một số triệu chứng thường gặp trong ung thư giai đoạn cuối

Chương XIV Chương trình phòng chống bệnh ung thư ở Việt Nam giai đoạn 2002-2010