Dare To Fail - Dám thất bại (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 330 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Billi P.S Lim
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/06/2012
  • Bình luận:
Vote102
1288
QA code Dare To Fail - Dám thất bại (Tiếng Việt)

Dare To Win – Dám Thành Công! (Tiếng Việt)

 

Chúng ta thường nghe cũng như đọc nhiều về gương thành công, về những vĩ nhân. Chúng ta thường không thích nói về thất bại, như thể chúng ta đã được lập trình để tránh thất bại... Lẽ nào thất bại chẳng có chút giá trị nào sao?

Quyển sách này đề cập đến một mặt khác của thành công. Đó là một phương diện chúng ta cần thật sự học hỏi. Đối với những ai đã từng cố gắng và đã từng thất bại, quyển sách này đứng về phía bạn.
 
Dám thất bại, bạn sẽ thành công sau này...
 
So với những người thất bại, những người thành công thật sự đã thất bại nhiều lần hơn, chỉ đơn giản là vì họ đã cố gắng nhiều lần hơn!