Data Mining trong SQL Server 2000 (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 591 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Sưu tầm trên mạng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/09/2008
  • Bình luận:
Vote102
1468
QA code Data Mining trong SQL Server 2000 (Tiếng Việt)
Trong môi trường thương mại điện tử ngày nay, lĩnh vực data mining ngày càng thu hút nhiều người quan tâm. Nhờ vào các phương tiện tự động và bán tự động. data minging khảo sát và phân tích một lượng lớn dữ liệu để rút ra những mấu và quy luật có nghĩa. Các thông tin này giúp các công ty kinh doanh hiểu rõ khách hàng để từ đó có chiến lược phù hợp hơn nhằm cải thiện hoạt động, tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ khách hàng.