Đề thi kỹ sư CNTT

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 17.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: VITEC
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/11/2008
  • Bình luận:
Vote103
2700
QA code Đề thi kỹ sư CNTT

Gói RAR gồm một loạt các đề thi sát hạch kỹ sư CNTT phần mềm và hệ thống mạn. Hy vong các đề thi này sẽ hữu ích với những bạn chuyên ngành CNTT.

 

- Đề thi sát hạch kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm tháng 1 năm 2003 - Phần thi chiều thứ 2
- Đề thi sát hạch kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW) tháng 1 năm 2003 - Phần thi chiều thứ 1
- Đề thi sát hạch kỹ sư Thiết kế và Phát triển Phần mềm (SW) - Phần thi sáng
- Đề thi Sát hạch kỹ sư Hệ thống Mạng năm 2001 - Phần thi sáng
- Đề thi Sát hạch kỹ sư Hệ thống Mạng năm 2001 - Phần thi chiều thứ 2
- Đề thi Sát hạch kỹ sư Hệ thống Mạng năm 2001 - Phần thi chiều thứ 1
- Đề thi sát hạch kỹ sư CNTT cơ bản tháng 10 năm 2003 - Phần thi chiều
- Đề thi Sát hạch Kỹ sư CNTT cơ bản tháng 1 năm 2003 - Phần buổi sáng
- Đề thi Sát hạch Kỹ sư CNTT cơ bản tháng 1 năm 2003 - Phần buổi chiều
- Đề thi Database tháng 10 năm 2005 phần thi buổi sáng
- Đề thi Database tháng 10 năm 2005 phần thi buổi chiều 2
- Đề thi Database tháng 10 năm 2005 phần thi buổi chiều 1
- FE 04-2004 phần thi sáng
- FE 04-2004 phần thi chiều

Tìm thêm: Đề, thi, kỹ, , CNTT, ,