Deploying and Administering Windows Vista Bible

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/12/2008
  • Bình luận:
Vote101
650
QA code Deploying and Administering Windows Vista Bible

Nếu bạn có nhiệm vụ triển khai Windows Vista cho một doanh nghiệp, đây sẽ là cuốn ebook bạn cần. Với 500 trang về những bài thực hành, ebook cung cấp đầy đủ những kiến thức cho việc quản trị Windows Vista.