English Vocabulary in Use Collection - Books & CD-ROMs [Cambridge][UT]

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.6 GB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Cambridge
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/03/2009
  • Bình luận:
Vote106
4832
QA code English Vocabulary in Use Collection - Books & CD-ROMs [Cambridge][UT]
http://mega.1280.com/file/I09G5R
http://mega.1280.com/file/Y15FHN
http://mega.1280.com/file/OKVQEA
http://mega.1280.com/file/2ZOTYX
http://mega.1280.com/file/002MTT
http://mega.1280.com/file/W7FCJ7
http://mega.1280.com/file/U1Q6QC
http://mega.1280.com/file/JEVMZ3
http://mega.1280.com/file/98MTLT/
pass: tech24.vn

English Vocabulary in Use là bộ sách giúp bạn tự học và rèn luyện vốn từ vựng. Các từ vựng được lựa chọn đảm bảo các tiêu chí hữu dụng và hợp thời. Hy vọng bộ video này sẽ giúp bạn nâng cao nhiều hơn vốn từ vựng và từ đó các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết cũng được cải thiện.