Get paid more & Promoted faster - Để được trả lương cao và thăng tiến nhanh (Audio - Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 18.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Brian Tracy - Audio: GiangMJ
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/03/2009
  • Bình luận:
Vote104
2130
QA code Get paid more & Promoted faster - Để được trả lương cao và thăng tiến nhanh (Audio - Tiếng Việt)
http://mega.1280.com/file/5CESY4/
pass: tech24.vn

Hoặc

http://www.box.net/shared/static/9nkqv2cgg4.zip

"Để được trả lương cao hơn & thăng tiến nhanh hơn là quyển sách thật sự cần thiết cho những ai muốn kiểm soát hoàn toàn sự nghiệp của mình. Quyển sách này sẽ cung cấp cho các bạn một số kỹ năng thiết thực mà bạn có thể áp dụng ngay vào thực tế để đạt được thành công và thăng tiến nhanh hơn."

- Brian Tracy -