Giá và chiến lược giá (Tiếng Việt)

 • Bản quyền: Freeware
 • Kích thước: 8.7 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
 • Nhà phát hành:
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 30/08/2008
 • Bình luận:
Vote100
911
QA code Giá và chiến lược giá (Tiếng Việt)

Giá và chiến lược giá là một cuốn sách phù hợp cho việc tổ chức và quản trị Marketing trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những mục chính:

 • Những yếu tổ ảnh hưởng đến việc định giá
 • Các phương pháp định giá cơ bản
 • Chiến lược giá sản phẩm mới
 • Kế hoạch ứng dụng
(Nguồn : Sưu tầm từ Internet)