Giáo Trình Lập Trình Web Với PHP (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 436 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: SSDG
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/03/2009
  • Bình luận:
Vote111
16291
QA code Giáo Trình Lập Trình Web Với PHP (Tiếng Việt)
http://mega.1280.com/file/XR8GSU5L
http://mega.1280.com/file/MEJKB4BU
http://mega.1280.com/file/1KT1MPG5

pass: tech24.vn

Hướng dẫn:
- Các bạn dùng phần mềm FFSJ để nối các file lại.
- Sau khi nối xong các bạn sẽ được một file .iso. Sử dụng các chương trình đọc đĩa ảo như PowerISO, UltraISO, Alcohol ...để đọc và mount đĩa.
(Tất cả các phần mềm trên đều có ở bên Software)

PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

- wikipedia -

PHẦN 1: LÝ THUYẾT

 

Chương 1: Giới thiệu PHP

Chương 2: Thiết lập Webs erver

Chương 3: Vận hành PHP

Chương 4: Những dòng code cơ bản 

Chương 5: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Chương 6: Kết hợp PHP và HTML 

Chương 7: Cấu trúc điều khiển trong PHP

Chương 8: Hằng - Biến và Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Chương 9: Chuyển hướng người dùng - Tận dụng mã nguồn với PHP

Chương 10: Các phép toán thường gặp

Chương 11: Upload File lên Server

Chương 12: Tương tác với Server bằng Form

Chương 13: Một số thao tác với file

Chương 14: Các hàm (Functions) và toán tử trong PHP

Chương 15: Tìm kiếm và thay thế với Regular Expression

Chương 16: Session, Cookie, kết nối cơ sở dữ liệu và các lỗi thường gặp

Chương 17: Tìm hiểu MySQL

Chương 18: Giới thiệu về HTML

Chương 19: CSS - Cascading Style Sheets

Chương 20: Phần mềm hỗ trợ làm Website và Phụ lục

PHẦN 2: BÀI TẬP VỀ PHP