Giáo Trình SQL

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 2.25 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành: Trần Nguyên Phong
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 30/06/2014
  • Bình luận:
Vote
260
QA code Giáo Trình SQL

Link Download: http://www.fshare.vn/file/T8Y0WK9HVT/

Pass Download: tech24.vn

Download ebook Giáo Trình SQL Trần Nguyên Phong; tải Giáo Trình SQL Trần Nguyên Phong - Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL) và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có thể nói rằng SQL đã được xem là ngôn ngữ chuẩn trong cơ sở dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại hiện có như Oracle, SQL  Server, Informix, DB2,... đều chọn SQL làm ngôn ngữ cho sản phẩm của mình  

Vậy thực sự SQL là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu? SQL có thể làm được những gì và như thế nào? Nó được sử dụng ra sao trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ? Nội dung của chương này sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về SQL và một số vấn đề liên quan.

 

ebook Giáo Trình SQL Trần Nguyên Phong; sach Giáo Trình SQL Trần Nguyên Phong; tai lieu Giáo Trình SQL Trần Nguyên Phong; bai giang Giáo Trình SQL Trần Nguyên Phong