Giáo trình Audio - Video số (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/07/2008
  • Bình luận:
Vote103
1760
QA code Giáo trình Audio - Video số (Tiếng Việt)

Cuốn sách tuy có từ khá lâu nhằm bổ sung cho thư viện ebook của Tech24 thêm phần đầy đủ.

Nội dung:
Tổng quan về multimedia
Khái niệm chung về audio và video
Hệ thống audo-video
Một số vấn đề về tín hiệu

Tìm thêm: Giáo, trình, Audio, -, Video, số, (Tiếng, Việt),