Giáo trình Excel 2000

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 273.51 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/02/2008
  • Bình luận:
Vote100
1907
QA code Giáo trình Excel 2000

Nội dung giáo trình :

Chương 1
có thể dạy bổ sung vào sau giáo trình Quy hoạch tuyến tính hay Quy hoạch nguyên ở bậc đại học để sinh viên có thể giải ngay trên máy tính các bài toán tối ưu cỡ lớn phát sinh trong thực tiễn mà không cần phải lập trình.Chương 2 có thể dạy bổ sung vào sau giáo trình Xác suất thống kê ở bậc đại học để sinh viên có thể tính ngay được các bài toán hồi quy trên máy tính.Cả hai chương này đều có thể dạy cho sinh viên ngay sau phần Excel của môn Tin học văn phòng. Đây là bài giảng của tác giả cho sinh viên một số trường kinh tế và kỹ thuật.

Tìm thêm: Giáo, trình, Excel, 2000,