Giáo trình Excel (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 658.43 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 26/02/2008
  • Bình luận:
Vote146
17242
QA code Giáo trình Excel (Tiếng Việt)

Sách gồm có 11 phần:
- Phần 1: Khởi động và màn hình Excel
- Phần 2: Các thao tác với bảng tính
- Phần 3: Xử lý dữ liệu trong bảng tính
- Phần 4: Đồ thị
- Phần 5: Kiểu trình bày
- Phần 6: Macro
- Phần 7: Quản trị dữ liệu
- Phần 8: Trình bày trang
- Phần 9: In ấn trong Excel
- Phần 10: Làm việc với nhiều bảng tính
- Phần 11: Trao đổi thông tin với Word

Tìm thêm: Giáo, trình, Excel, tiếng, Việt,