Giáo trình Giải thuật và Lập trình (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 16 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Lê Minh Hoàng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/02/2011
  • Bình luận:
Vote106
3926
QA code Giáo trình Giải thuật và Lập trình (Tiếng Việt)

Đây là bài giảng chuyên đề "Giải thuật và lập trình" của tác giả Lê Minh Hoàng - ĐHSPHN biên soạn, giáo trình rất hay bao gồm nội dung sau đây :Gồm 4 phần, 13 bài

 

Mục lục:
phần 1. bài toán liệt kê
§1. nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp
§2. phương pháp sinh (generation)
§3. thuật toán quay lui
§4. kỹ thuật nhánh cận
phần 2. cấu trúc dữ liệu và giải thuật
§1. các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
§2. phân tích thời gian thực hiện giải thuật
§3. đệ quy và giải thuật đệ quy
§4. cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
§5. ngăn xếp và hàng đợi
§6. cây (tree)
§7. ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
§8. sắp xếp (sorting)
§9. tìm kiếm (searching)
phần 3. quy hoạch động
§1. công thức truy hồi
§2. phương pháp quy hoạch động
§3. một số bài toán quy hoạch động
phần 4. các thuật toán trên đồ thị
§1. các khái niệm cơ bản
§2. biểu diễn đồ thị trên máy tính
§3. các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
§4. tính liên thông của đồ thị
§5. vài ứng dụng của dfs và bfs
§6. chu trình euler, đường đi euler, đồ thị euler
§7. chu trình hamilton, đường đi hamilton, đồ thị hamilton
§8. bài toán đường đi ngắn nhất
§9. bài toán cây khung nhỏ nhất
§10. bài toán luồng cực đại trên mạng
§11. bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
§12. bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía – thuật toán hungari
§13. bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị