Giáo trình Linux - Unix

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.71 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: ĐH Thăng Long
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/03/2008
  • Bình luận:
Vote101
2084
QA code Giáo trình Linux - Unix
Sách gồm 3 phần chính:
- Phần 1: Lý thuyết HĐH Linux - Unix.
- Phần 2: Lập trình trong Unix.
- Phần 3: Lập trình mạng trong Unix.
Tìm thêm: Giáo, trình, Linux, -, Unix,