Giáo trình Mạng doanh nghiệp (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/04/2009
  • Bình luận:
Vote102
2941
QA code Giáo trình Mạng doanh nghiệp (Tiếng Việt)

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Vấn  đề  ứng dụng hệ thống Mạng thông tin vào điều hành và sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng được đẩy mạnh. Nhà quản lý mong muốn Quản trị viên mạng thông tin phải nắm được hầu hết các công nghệ mạng để nhanh chóng triển khai, ứng dụng những công nghệ mạng tiên tiến vào phục vụ điều hành sản xuất cũng như lập kế hoạch xây dựng và bảo vệ hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp tránh khỏi mọi nguy cơ tấn công. Với cuốn giáo trình này, tôi cố gắng tập trung đi sâu vào các công nghệ mới nhất hiện đang được áp dụng trong doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. 

Giáo trình này gồm 16 bài trong đó có 09 bài giảng, 06 bài thực hành và 01 bài thảo luận. Mục tiêu cuốn sách đi vào các vấn đề chính sau:
ƒ  Thiết kế lược đồ địa chỉ IP cho doanh nghiệp
ƒ  Cơ bản về công nghệ mạng không dây
ƒ  Vấn đề định tuyến và chuyển mạch trong mạng doanh nghiệp
ƒ  Triển khai các dịch vụ máy chủ (Mail Server, Web Server, DNS, DHCP…)
ƒ  Cơ bản về bảo mật