Giáo trình Phân Tích Silicat (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 381 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Th.S Nguyễn Dân
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/04/2009
  • Bình luận:
Vote103
1058
QA code Giáo trình Phân Tích Silicat (Tiếng Việt)

Đây là giáo trình phân tích silicat dành cho các bạn học Hóa.

1.Mục đích-qui định
2.Các khái niện chung
3.Các phương pháp phá mẫu
4.Các phương pháp thường dùng trong phân tích Silicat
5.Thực nghiệm
5.1.Phân tích thành phần hóa học của Ximăng
5.2. Phân tích thành phần hóa học của đất sét
5.3.Phân tích thành phần hóa học của đá vôi
5.4.Phân tích thành phần hóa học của thủy tinh
6.Sai số trong phân tích định lượng hóa học
7.Đánh giá sai số
8.Qui tắc tính và làm tròn số