Giáo trình Visual Foxpro (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/02/2011
  • Bình luận:
Vote107
5175
QA code Giáo trình Visual Foxpro (Tiếng Việt)
http://www.mediafire.com/?eq0jrafacal4djo

hoặc

http://mega.1280.com/file/PWOAKO4H/

pass: tech24.vn

---
Backup theo yêu cầu

Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý.  FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản  phẩm nổi  tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ  lập  trình và các ứng dụng  trên môi  trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời các phiên bản FoxPro 2.6, chạy được trên  hai môi trường DOS và Windows. Visual Foxpro là sản phẩm của hãng Microsoft, được kế  thừa  từ Foxpro  for Windows,  là một  trong những  công  cụ  tiện  lợi để giải quyết  các bài  toán  trong  lĩnh vực quản  lý cho những người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

 

Mục lục:

1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu visual Foxpro
2. Thao tác với bảng dữ liệu
3. Xắp sếp, tìm kiếm thống kê
4. Lập trình trên visual Foxpro
5. Forms
6. Reports
7. Tạo menu và quản lí đề án
Bài tập......