Giáo trình chăn nuôi thỏ

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 3.96 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 14/04/2014
  • Bình luận:
Vote
236
QA code Giáo trình chăn nuôi thỏ

Link Download: http://www.fshare.vn/file/THRV7BW3DT/

Pass Download: tech24.vn

Download ebook Giáo trình chăn nuôi thỏ; tải ebook Giáo trình chăn nuôi thỏ - Giáo trình có thể dung tham khảo cho ngành Chăn nuôi-Thú Y, Thú Y, Nông học và Sinh học.  

    - Có thể dùng cho các Trường Đại Học, Cao Đẳng và Trung Cấp Nông Nghiệp  

    - Các từ khoá: Chăn nuôi thỏ, kỹ thuật nuôi thỏ, bệnh thông thường của thỏ  

    - Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: Sinh lý gia súc, Dinh dưỡng gia súc và Giống gia súc.  

 

ebook Giáo trình chăn nuôi thỏ; tai lieu Giáo trình chăn nuôi thỏ; sach Giáo trình chăn nuôi thỏ